fbpx

Aktuellt

Anmäl intresse för uppdrag kommande mandatperiod

Nu är det dags att visa intresse för vilka uppdrag som ni tycker är intressanta för kommande mandatperiod. Vi garanterar inte några uppdrag till någon men vill få en bild av vad man är intresserad utav. Fyll i formuläret nedan. Läser in …

Läs mer

VALMANIFEST 2022 – TIO VIKTIGA VALLÖFTEN

Arbetsskor till vård- och omsorgspersonal. Gratis skolfrukost för i elever i årskurs 7-9.  Medborgarbudget på 250 tkr per år. Medborgarbudget är ett sätt att involvera medborgare i beslut om hur kommunens resurser ska användas. Det betyder att du är med och lämnar förslag och röstar. Knyta ihop kommunen med fler och bättre cykelvägar Bli en…

Läs mer

Tillsammans för Vimmerby kommun!

Vi sätter välfärden före stora skattesänkningar. Det är vår viktigaste prioritering. Det måste bli bättre arbetsmiljö och förutsättningar för våra medarbetare att orka på sina arbetsplatser för att klara att upprätthålla en bra välfärd för alla våra medborgare. Mycket av det vi idag tar för givet har arbetats upp och skapats av den generation som…

Läs mer

Tillsammans kan vi göra vårt Sverige bättre

Tryggheten är viktig för oss. Vi ska ha en stark välfärd som man kan lita på. Jämlikheten och jämställdheten mellan människor måste öka. Vi socialdemokrater vet att det solidariska samhället, där alla får chansen, är en förutsättning för att vi ska lyckas. Utvecklingen i dag är snabb och känns hotfull för många. Alla känner sig…

Läs mer

Socialdemokraternas kandidater till kommunfullmäktige i Vimmerby 2022

Under kvällens antogs partiets lista till kommunfullmäktigevalet 2022. Partiets kommunalrådskandidat till Vimmerby kommun är därmed Helen Nilsson. Plats Namn Ort 1 Helen Nilsson Vimmerby 2 Daniel Nestor Södra Vi 3 Eva Berglund Vimmerby 4 Nicklas Skäär Vimmerby 5 Lis Astrid Andersson Vimmerby 6 Kenneth Björklund Gullringen 7 Pernilla Eriksson Frödinge 8 Lennart Nygren Vimmerby 9…

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR 2022 OCH PLAN 2023–2024

Hade vi fått gehör för våra utredningsuppdrag (finns längst ner) som vi lämnade i mars så hade vårt budgetförslag kunnat ha en annan karaktär. Vårt budgetförslag är i grunden en fortsättning på den budget som vi la på kommunfullmäktige i januari 2021.

AGENDA 2030Agenda 2030 bygger på ett antal mål som är uppsatta. Det handlar om att ställa om till ett hållbart samhälle. Hållbart i tre aspekter. Socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi socialdemokrater är bestämda på att dessa tre områden hänger samman och att man måste jobba på alla tre områden. Vi vill att man i budgetarbetet…

Läs mer

En framtidsinriktad budget från socialdemokraterna

För oss socialdemokrater är det gemensamma viktigt att lära och förstå, att leva i ett sammanhang och att tillsammans skapa en hållbar framtid. Detta skapas genom samtal, samverkan och ett gott samarbete. När vi gemensamt tar ansvar förstår vi samtidigt att det vi gör för att påverka samhället till det bättre påverkar det även vårt eget liv. Man kan kalla det ömsesidigt beroende eller ”Allas Vimmerby” om man så vill.

Vi socialdemokrater fortsätter vårt budgetarbete utifrån den modell som vi påbörjade förra året med uppdrag och inriktningar som vi vill se. Det är ett nytt sätt att lägga budget som vi tror är bättre för att det som politiken vill ha genomfört. Det handlar om att peka på vad som vi vill ha utfört och…

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2020

För Vimmerby kommun är det här ett nytt sätt att lägga budget på. Här vill den socialdemokratiska gruppen ge en tydlig viljeinriktning på uppdrag. Vi pekar på vad vi vill få genomfört, sedan låter vi våra tjänstepersoner med sin kompetens tala om hur det genomförs på bästa sätt.

Ska vi få ner kommunens kostnader samtidigt som vi utvecklar gäller det att jobba över gränserna, inte i stuprör. Vi ska inte kasta iväg kostnader mellan våra olika verksamheter utan att förstå varandras konsekvenser. Vi behöver ha helhetssyn och helhetsansvar. Den förra majoriteten (2015–2018) påbörjade detta i sitt budgetarbete, det vill vi fortsätta med, men…

Läs mer

Lyckad första maj demonstration

Tack till alla er som var med på första maj och demonstrerade, vilken succé! Fint väder och mycket folk som deltog i årets tåg vilket känns väldigt roligt. Talare: Anna Hedh, EU-parlamentariker Ungdomstalare: Aliah Brink Salim, SSU

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Varmt välkomna Socialdemokraterna i Vimmerbys årsmöte den 18 mars i Folkets park. Under mötet kommer vi anta vår kommunfullmäktigelista inför valet den 9 september, välja ledamöter till arbetarekommuns styrelse samt fanbärare. Vi bjuder på exotisk planka. (allergier anmäls i god tid) Tid: söndag 18 mars 17.00 Plats: Folkets Park, Örngatan 4, Vimmerby. Med vänliga hälsningar…

Läs mer
facebook Twitter Email