Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen som är kommunens motsvarighet till regeringen. I kommunstyrelsen i Vimmerby sitter det idag nio ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande är Tomas Peterson (m) och vice ordförande är Helen Nilsson (s). Båda är kommunalråd i Vimmerby kommun.

Socialdemokraternas representater i kommunstyrelsens

 • Helen Nilsson, vice ordförande/kommunalråd
 • Kenneth Björklund, Ledamot
 • Peter Högberg, Ledamot
 • Lis-Astrid Andersson, Ersättare
 • Kjell Bülow, Ersättare
 • Eva Berglund, Ersättare
 • Daniel Nestor, Ersättare

Uppgifter och ansvar

Kommunstyrelsen styr verksamheten och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen och personalpolitiken. Kommunstyrelsen är också det viktigaste organet för att förbereda och verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att:

 • ha ledning och uppsikt av förvaltning och nämnder
 • bevaka frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
 • göra de framställningar – som styrelsen anser nödvändiga – till fullmäktige, nämnder och andra instanser
 • bereda och verkställa fullmäktiges beslut
 • lämna förslag till budget och leda budgetarbetet.

Kommunstyrelseförvaltningen

Under kommunstyrelsen finns en kommunstyrelseförvaltning med tjänstemän som bereder ärenden, ger förslag till beslut och verkställer politiska beslut. Inom kontoret finns administrativ avdelning, ekonomiavdelning, personalavdelning, samhällsbyggnadsavdelning och utvecklingsavdelning.

facebook Twitter Email