fbpx

Vimarhem AB

Vimarhem AB är Vimmerby kommuns allmännyttiga bostadsbolag. Det grundades som en stiftelse år 1949 men är sedan år 1993 ett helägt kommunalt bolag.

Verksamhetens ändamål är att främja bostadsförsörjningen inom Vimmerby Kommun.

Vimarhem AB har som uppdrag att förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter och att tillhandahålla bostäder, lokaler och andra anläggningar.

Socialdemokraternas representater i Vimarhem AB

  • Lennart Nygren, ledamot
  • Annika Högberg, suppleant
facebook Twitter Email