fbpx

VALMANIFEST 2022 – TIO VIKTIGA VALLÖFTEN

  1. Arbetsskor till vård- och omsorgspersonal.
  2. Gratis skolfrukost för i elever i årskurs 7-9. 
  3. Medborgarbudget på 250 tkr per år. Medborgarbudget är ett sätt att involvera medborgare i beslut om hur kommunens resurser ska användas. Det betyder att du är med och lämnar förslag och röstar.
  4. Knyta ihop kommunen med fler och bättre cykelvägar
  5. Bli en föregångskommun när det gäller klimatomställningen.
  6. Sommarlovskort till ungdomar.
  7. Kommunalt service/samhälls-paket för mindre orter kopplat till mötesplatser.
  8. Vi ska utveckla prova på-verksamhet av idrott och kultur för ungdomar.
  9. Bättre villkor för personalen inom omsorgen, bland annat lön och schemaläggning.
  10. Nya företags- och bostadsområden i kommunen.

FÖR ETT STARKARE OCH TRYGGARE VIMMERBY

Vi vill att hela kommunen ska leva. Det offentliga Vimmerby måste i större utsträckning finnas närvarande i staden såväl som på landsbygden. Förutsättningarna är olika och kräver olika lösningar. Men svaret kan inte som så ofta varit att utebli med sin närvaro. På samma vis måste kommunen verka för att underlätta boende och företagande på landsbygden. Möjlighet att bygga, tillgång till fiber och offentlig service är viktigt. Vi lovar att på alla större orter ska det finnas en kommunal mötesplats med möjligheter till fritidsverksamhet, myndighetsutövning, information, uppkoppling, bibliotek, möteslokaler. 

Vi ska kunna bo och verka i hela Vimmerby kommun och det ska finnas fungerande kollektivtrafik som gör att du inte ska vara beroende av bilen. Det ska finnas förutsättningar för ett aktivt föreningsliv runt om i hela kommunen. Varje invånare ska kunna ta del av kultur- och fritidsverksamhet, antingen som deltagare eller åhörare. Vi lovar verka för att det finns tomter för boende och företagande runt om i hela kommunen. 

Vårt mål är att ingen elev ska lämna skolan utan kunskaper att ta sig vidare. Ett steg är att man har energi att klara skoldagen så vi kommer verka för gratis skolfrukost. 

Mycket av det vi idag tar för givet har arbetats upp och skapats av den generation som nu börjar bli till åren. De har gett av sina liv, sin tid och sitt kunnande för att bygga sig en framtid och för de unga idag. Det förpliktigar inte bara genom att vårda och utveckla. Det ställer också krav på att dem som byggt detta ska kunna räkna med att samhället finns där när åldern tagit ut sin rätt. Våra äldre ska känna trygghet på ålderns höst. Vi lovar att se till att omsorgspersonalen får rätt förutsättningar och bra villkor för att klara sitt arbete. 

Vi vill likt det socialdemokratiskt styrda Nässjö införa Medborgarbudget. Det är ett arbetssätt som har som syfte att involvera medborgare i beslut om hur kommunens resurser ska användas. Det betyder att du är med och lämnar förslag och röstar.

Vimmerby ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i. Därför kommer vi aktivt jobba med förebyggande åtgärder för att stävja oro. Det handlar om att stärka våra verksamheter som vänder sig mot våra barn och unga. Det handlar om trygghetsvandringar för att se vilka åtgärder som vi behöver besluta om. 

Vi lovar också att ta ansvar för att vi ska klara klimatomställningen och att kommunen ska ställa om till att klara vårt mål med bara energi och bränsle som är förnybar. Vi ska även beakta klimat och miljö i alla investeringar och inköp som kommunen gör. Vi ska vara en föregångare som visar att det är möjligt att ställa om till ett hållbart samhälle och fortsätta utvecklas till en framgångsrik kommun att leva och verka i.

Vi är stolta över Vimmerby kommun och vill att den kraft och de möjligheter som finns i vårt samhälle tas till vara. Det vill vi göra med ett ledarskap som bygger på samarbete med föreningslivet, näringslivet och självklart med kommunens alla medborgare. Vi tycker det är viktigt med förtroendevalda som har förmågan och orken att fatta de nödvändiga, ibland roliga och ibland svåra, beslut som tar vår kommun framåt.

Vi ska bygga ett gemensamt samhälle där ingen kan eller tvingas stå utanför. Vi ska bygga ett starkare Vimmerby tillsammans! 

Vad vill du ha? Den 11 september bestämmer du!

facebook Twitter Email