fbpx

Kommunala bolag

Vimmerby kommun äger en bolagskoncern med fem dotterbolag och ett dotterdotterbolag. Samtliga är helägda bolag. Dessutom ingår det delägda bolaget Astrid Lindgrens Värld AB.

Vimmerby kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret. De beslutar vilka bolag som ska finnas. De utser också styrelse och lekmannarevisor och beslutar om ägardirektiv med mera.

Vimmerby kommun förvaltnings AB är moderbolag i den helägda koncernen. De fem helägda dotterbolagen är Vimmerby Energi & Miljö AB med dotterbolag Vimmerby Energiförsäljning AB, Vimarhem AB, Vimmerby Halkbana AB och Vimmerby Industrifastigheter AB.

Utanför koncernen finns bland annat det delägda bolaget Vimmerby Turism och Näringsliv AB samt regionala bolag såsom Kalmar Läns trafik AB och Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning AB.

facebook Twitter Email