fbpx

Vår politik

Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Vi ska vara den politiska kraft som bäst förstår – och som steg för steg – kan lösa de stora framtidsutmaningar som Sverige står inför idag. Socialdemokraterna är därför framtidspartiet i svensk politik.

Framtidspartiet

Politiken måste alltid blicka framåt. Vilken väg vi ska välja tillsammans, och i vilken värld vi ytterst vill leva i. För att kunna förbättra samhället och människors livsvillkor behöver vi ständigt utvecklas vidare för att vara relevanta. Framtidspartiet fångar helheten – både vart vi vill nå i samhällets utveckling, hur vi behöver utveckla folkrörelsen och hur vi vill nå ut.

De som vinner människors förtroende har den mest relevanta nulägesanalysen, framtidsberättelsen och svaren på framtidens utmaningar och möjligheter. Vi vet att gårdagens lösningar sällan är svaren på morgondagens frågor. Socialdemokratin måste därför alltid handla om framtiden och om det samhälle vi vill skapa imorgon, och inte om det vi redan byggt.

Vi ska vara en politisk rörelse som följer tidens utveckling och som tror på människors förmåga och möjligheter att tillsammans växa, ta ansvar och möta framtiden. Vi vet att våra grundläggande värderingar delas av flest människor i Sverige. Men vi måste fortsätta att ta strid för och utveckla den svenska modellen för att kunna stå emot de politiska krafter som steg för steg vill avveckla den.

Bakgrund

Arbetet med den långsiktiga utvecklingsstrategin Framtidspartiet inleddes 2011 med målet att långsiktigt utveckla Socialdemokraterna och vår politik, kommunikation och organisation. Den togs fram i nära samverkan med partiorganisationen runt om i landet genom en involverande process med regionala och lokala företrädare. Grunden lades genom ett omfattande analysarbete där vi lyssnade på medlemmar och medborgare och de möjligheter de såg i arbetet med förtydliga vår riktning. 2012 beslutade partistyrelsen om den nya utvecklingsstrategin och dess första handlingsplan (pdf)Open this document with ReadSpeaker docReader. I december 2015 beslutades om den nuvarande handlingsplanen som sträcker sig fram till 2020.

Framtidspartiet är…

 • En grundtanke att vi som stort och samlande parti ständigt ska ha de bästa svaren på framtidens utmaningar och möjligheter.
 • En rubrik för allt vårt utvecklingsarbete – med vår politik, kommunikation och organisation.
 • En strategi och ett synsätt som innebär att vi ska leva efter vår strategi i allt vi gör.
 • Ett långsiktigt utvecklingsarbete – inte bara för att vinna de närmsta valen utan också för
  att kunna vara ett starkt parti på lång sikt.

 

Den svarar på frågorna…

 • Vad är viktigast att förändra och i vilken riktning?
 • Vem riktar vi oss till?
 • Hur ska vi vara och uppfattas?
 • Vad innebär det för vårt agerande?

 

Den innebär att vi… 

 • riktar oss till de många människorna och förenar ett samhälle som är på väg att glida isär.
 • tar striden för att utveckla den svenska modellen, mot de som istället vill avveckla den.
 • prioriterar de viktigaste politiska utmaningarna: jobben, skolan och invandring/etablering.
 • står för både rimliga krav och omtanke, både rättvisa och tillväxt.
 • är det parti som ska vara mest framtidsinriktat, engagerat och öppet.
 • utvecklar vår verksamhet så att engagemang och nya idéer kan växa fram och har
  en ökad dialog med människor.
 • använder de senaste verktygen och arbetsmetoderna för att nå fler och göra mer.
facebook Twitter Email