fbpx

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden i Vimmerby är ansvarig för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, kommunala vuxenutbildningen (grundläggande och gymnasial), särvux, svenskundervisningen för invandrare (Sfi), samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare och högskoleprogram och fristående högskolekurser. Nämnden har ansvaret att följa upp hur ungdomar mellan 16-20 år är sysselsatta.

Kommunens ansvar för barn- och utbildningsnämndens verksamheter regleras i skollagen, grundskoleförordningen, särskoleförordningen, läroplaner och kursplaner.

Socialdemokraternas representater i Barn- och utbildningsnämnden

  • Lis-Astrid Andersson, gruppledare
  • Mats Genfors, ledamot
  • Maria Modig, ersättare
  • Helen Nilsson, ersättare
facebook Twitter Email