fbpx

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar bland annat för förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildningen. Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämndens presidium består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Barn- och utbildningsnämnden sammanträder tio gånger per år.

Nämndens ansvarsområde

 • förskola
 • grundskola
 • grundsärskola
 • skolbarnomsorg
 • gymnasieskola
 • vuxenutbildning
 • komvux som särskild utbildning
 • utbildningen i svenska för invandrare (sfi)
 • samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare
 • Campus Vimmerby – högre utbildning och påbyggnadsutbildningar

Socialdemokraternas representater i Barn- och utbildningsnämnden

 • Lis-Astrid Andersson, vice ordförande
 • Camilla Stridh, ledamot
 • Malin Elvingsson, ersättare
 • Mustafa Badran, ersättare
facebook Twitter Email