fbpx

Miljö- och byggnadsnämnden

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsnämnd ska verka för en hållbar utveckling. Nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Vidare ska nämnden verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö.

Miljö- och byggnadsnämnden är en kommunal myndighet och består av tio ledamöter. Nämnden sammanträder elva gånger per år. Ordförande och vice ordförande samt en representant från oppositionen i respektive kommun bereder nämndens ärenden.

Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde är mycket brett. Det omfattar bland annat miljöskydd-, hälsoskydd-, livsmedelstillsyn. Fysisk planering, bygg-, rivnings- och marklov är också nämndens ansvar. Även lokaliseringsprövning, tillståndsprövningar, bygganmälningar, strandskyddsdispenser, obligatorisk ventilationskontroll och kart- och mätteknisk verksamhet sorterar under nämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden deltar också i visst naturvårdsarbete såsom kalkning av sjöar och vattendrag, bildande av naturreservat och biologisk återställning.

Socialdemokraternas representater i Miljö- och byggnadsnämnden

  • Kenneth Björklund, ledamot
  • Stig Jaensson, ersättare
facebook Twitter Email