fbpx

Politik gör skillnad

Vilket parti som styr Vimmerby spelar roll. Socialdemokraterna har inte suttit i majoritet sedan 70-talet. På bara en mandatperiod vände vi den negativa utvecking, stärkt kommunens ekonomi och här är några av de satsningar som vi genomfört under de senaste fyra åren:

 • Gruppboende Vi har byggt och invigt gruppboende under mandatperioden och det finns planering för fler när Vimarhem bygger hyresrätter på Pistolsmeden.
 • Offentligt driven verksamhet Den borgliga majoriteten ville att en del av Borghaga- Vimarhaga skulle privatiseras. Det såg vi till att ändra, så idag är hela äldreboendet kvar i kommunens regi. Vi tog också tillbaka gatuverksamheten från en bolagisering till kommunal regi.
 • Gruppboende Vi har byggt och invigt gruppboende under mandatperioden och det finns planering för fler när Vimarhem bygger hyresrätter på Pistolsmeden.
 • Bostäder/tomter Vi har under mandatperioden tagit fram fler detaljplaner för industri och bostäder. Vi har fått till ett externt byggande av bostäder och fler är intresserade av att bygga i Vimmerby.
 • Östra Ceos Under mandatperioden så har nästan alla tomter på industri-/handelsområdet Östra Ceos sålts.
 • Fritidsanläggningar Vi har under mandatperioden stöttat nya omklädningsrum i Frödinge. Gjort klart Arena Ceos och tagit de första besluten för nya friidrottsbanor i Södra Vi. Vi stödjer också den förstudie som görs kring en ny idrotts- och ishockeyhall.
 • Idrottshallen Under mandatperioden vi beslutat att renovera den befintliga i väntan på den utredning som finns om en ny hall. Detta innebär att vikväggen tas bort och ett nytt golv läggs in under sommaren 2018.
 • Ishallen Beslut om att under våren/sommaren 2019 påbörja renoveringen med start på själva isytan så den får rätt storlek. Vi kommer också vidtaga energisparande åtgärder för att sänka driftkostnaderna.
 • Gång- och cykelvägar Beslut är tagna om att påbörja arbetet med gång- och cykelvägar i Gullringen och Frödinge.
 • Medborgardialog Det fanns klara brister i medborgardialogen när vi kom till makten. Det manifesterades med den folkomröstning om skolorna som gick av stapeln i mitten av mandatperioden. Sedan detta har vi fått igång arbetet med medborgardialog genom SLUS-projektet.
 • Fixartjänst Vi har återinfört den fixartjänst som den tidigare borgliga majoriteten tog bort. En viktig fråga för de äldres trygghet att kunna bo kvar i sitt egna hem.
 • Friskvårdsbidrag Medarbetarna är otroligt viktiga för oss. Som ett steg i detta så har vi höjt friskvårdsbidraget och avskaffat den motprestation som tidigare fanns.
 • Nattbarnomsorg När den nya förskolan byggs så är det inplanerat en avdelning för nattbarnomsorg. Beslut och startdatum kommer tas under 2018.
 • Medarbetarsatsning Vi erbjuder allt fler medarbetare heltid och vi har avsatt resurser för att öka frisktalen bland kommunens anställda.
 • Arrangemang Vimmerby växer som sommarstad. Under mandatperioden så har vi fått flera större arrangemang till kommunen. Bland annat Midnattsolsrallyt och Diggioo. Sedan tidigare så finns självklart bland annat Bullerby cup och Semesterracet.
facebook Twitter Email