fbpx

Vallöften 2018-2022

ETT STÄRKT VIMMERBY
Ett jämlikt och jämställdt Vimmerby utvecklas bättre när föreningslivet, näringslivet och offentliga aktörer jobbar tillsammans. Vi fortsätter därför detta arbete för att klara framtidens utmaningar.

 • Utveckla mötesplatser Människor som möts övervinner fördomar och får nya idéer. Så vi vill att kommunen tillsammans med företagen och föreningslivet fortsätter att utveckla mötesplatser runt om i hela kommunen.
 • Miljön i fokus För att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle är det viktigt att kommunen är föregångare i denna fråga. Därför vill vi öka andelen ekologiska samt närproducerade varor för att minska transporterna.
 • Föreningslivet bygger samhället Föreningslivsrörelsen är en del av den svenska modellen. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera. Vi vill göra det möjligt för fler barn och ungdomar att idrotta på lika villkor i hela kommunen.

 

KUNSKAP OCH BILDNING FÖR LIVET
Skolresultaten i Vimmerby är goda jämfört med liknande kommuner. Vi vet dock att Vimmerby kan bättre, alla elever ska lämna grundskolan med fullständiga betyg.

 • Jämlikheten börjar i skolan Med en stark och jämlik kunskapsskola kan alla elever nå sina drömmar – men det kräver ett gemensamt ansvar för att göra det bästa av varje lektion. Vårt mål är att alla elever ska få möta behöriga och kompetenta lärare som går in i klassrummet med både krav och höga förväntningar på var och en.
 • Vi ska bryta skolsegregationen När vi bygger och renoverar skolor ska vi planera så att de bidrar till en minskad segregation. Vimmerby är en kommun, inte flera – det ska synas även i skolan.
 • Utbildning hela livet Folkbildning är en viktig del för ett livslångt lärande. En oberoende folkbildning är en central del i den socialdemokratiska politiken för bildning, utbildning, demokrati och kultur.

 

ALLA SOM KAN ARBETA SKA ARBETA
Som ny Vimmerbybo ska vägen till jobb vara kort och kravet tydligt: den som kan arbeta ska arbeta.

 • Alla har rätt till jobb Rätten till ett arbete och en lön att leva på är av största vikt för oss socialdemokrater. Det ställer krav på kommunen att se till att förutsättningarna finns för utbildning och företagande.
 • Vi vill passera 17 000 invånare För att Vimmerby ska fortsätta den positiva utvecklingen behöver vi bli fler. Vi måste bli fler som arbetar och driver företag så att vi kan ge våra barn och äldre en bra välfärd.
 • Arbete kräver bostäder Bostadsbristen är akut och behovet av bostäder ökar nu ytterligare när befolkningen växer snabbt. Bostadsbristen gör det svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och arbetssökande har svårt att ta de lediga jobb som finns. Ungdomar har svårt att flytta till ett första eget boende. Att öka bostadsbyggandet är därför en central fråga för både välfärd och tillväxt.

 

ETT TRYGGARE VIMMERBY
Att du känner dig trygg i ditt bostadsområde bygger samhället starkare. Vi kan aldrig acceptera att otryggheten ökar och lovar flera insatser för att vända utvecklingen.

 • Trygghet bland våra äldre Vi vet att det bor många äldre i Vimmerby och det är viktigt att de känner en trygghet när dagen kommer då de inte klarar sig själva. Vi sätter kvalitén i fokus och därför vill vi prioritera våra medarbetare. Vi vill därför att äldreomsorgen i Vimmerby ska förbli i kommunal regi.
 • Stärkt hälsa Vi vet att ohälsotalen bland våra ungdomar är höga och vi vill under den kommande mandatperioden ta krafttag för att minska ohälsotalen. Det kommer innebära breda insatser som rör samtliga kommunala verksamheter tillsammans med föreningslivet och näringslivet. Allt från trygg miljö till bra utbildningar och en aktiv fritid.
 • Bo och verka i hela kommunen Vimmerby är en landsbygdskommun och det ställer krav på samhället om det ska vara möjligt att bo och verka i hela kommunen. Tillgång till service är en viktig fråga som vi vill lyfta upp under den kommande mandatperioden.
facebook Twitter Email