fbpx

Skolarbete

Denna sida är till för dig som gör ett skolarbete om Socialdemokraterna och vår politik. Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Vi socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete.

Vad gör socialdemokraterna?

Socialdemokraterna finns i alla Sveriges kommuner. Vi har drygt 100 000 medlemmar och tillsammans arbetar vi för att skapa ett mer rättvist och jämlikt samhälle. Vi gör en massa olika saker:

  • Vi har politiska företrädare i fullmäktigeförsamlingar, nämnder, kommunstyrelser och i Riksdagen. Där jobbar vi för att genomföra det vi tycker, bland annat jobbar vi med att skapa förutsättningar för att människor ska kunna arbeta och få utbildning, att kvinnor och män ska få lika förutsättningar och chanser i livet och utveckla vår gemensamma välfärd. Genom våra representanter i Europaparlamentet arbetar vi bland annat mot internationell brottslighet och miljöförstöring.
  • Vi arrangerar studiecirklar, kurser, demonstrationer och andra saker som hör föreningslivet till. Till exempel arbetar vi aktivt mot rasism. Eftersom vi är en av Sveriges största folkrörelser är det självklart att vi också genomför en mängd olika föreningsaktiviteter.
  • Vi samarbetar mycket tillsammans med LO och den svenska fackföreningsrörelsen. Alla har rätt till ett jobb. Tillsammans jobbar vi för en schysst arbetsmarknad med rättvisa löner och avtal.
  • Vi bedriver en lång rad internationella projekt, bland annat i Palestina och Israel, Vitryssland, Moldavien, Sydafrika, Namibia, Brasilien och Filippinerna. Tillsammans med socialdemokratiska organisationer i hela världen jobbar vi för en rättvis värld utan barnarbete, svält och förtryck. Det gör vi bland annat genom ESP, det Europeiska Socialdemokratiska Partiet, som är en samorganisation för socialdemokratiska partier i Europa.
  • Det finns flera socialdemokratiska organisationer i Sverige. Vi jobbar mycket tillsammans med dessa socialdemokratiska sidoorganisationer. Det är bland annat SSU (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund), S-kvinnor (Det Socialdemokratiska Kvinnoförbundet), Broderskap och Socialdemokratiska studentförbundet.
facebook Twitter Email