fbpx

Kultur- och fritidsutskottet

Kultur- och fritidsutskottet infördes den 1 januari 2019 efter beslut i kommunstyrelsen.

Ett arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen och har även beslutanderätt på delegation från kommunstyrelsen.

Kultur- och fritidsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.

Kultur- och fritidsutskottet sammanträder en gång i månaden.

Socialdemokraternas representater i Kultur- och fritidsutskottet

  • Kenneth Björklund, ledamot
  • NIcklas Skäär, ersättare
facebook Twitter Email