fbpx

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet infördes den 1 januari 2019 efter beslut i kommunstyrelsen. Ett arbetsutskott bereder ärenden till kommunstyrelen och har även beslutanderätt på delegation från kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder en gång i månaden.

Socialdemokraternas representater i Samhällsbyggnadsutskottet

  • Daniel Nestor, ordförande
  • Kenneth Björklund, ersättare
facebook Twitter Email