fbpx

Skillnaden mellan oss och Centern är att vi går till handling

Ja, Ingela Nilsson Nachtweij (C), var och en blir ju salig på sin egen tro. Om du mår bättre av att tro att vi inspireras av centern så må det vara hänt.

Men sanningen är den att vi blir inspirerade av alla dessa fantastiska medarbetare som dagligen går till sitt arbete på våra förskolor och som på ett engagerat, tryggt och kunnigt sätt tar hand om våra barn, som på ett professionellt sätt utifrån styrdokument utmanar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Och som varje dag ger varje barn förutsättningar för att växa och bli självständiga och reflekterande individer.

 Vi går till handling
Det inspirerar oss, det är de som gör att vi måste ta ett krafttag, skapa förutsättningar för att de ska orka fortsätta det arbete som de dagligen utför. Och för det krävs resurser, både i form av personal och lokaler.

Skillnaden mellan Centerpartiet och oss är att vi har inga behov av att ventilera möjliga och omöjliga alternativ i pressen. Vi går till handling. Vi har lyft många olika alternativ och har i nuläget landat på Granen, där vi tror att vi kan skapa ett bra alternativ.

Långt ifrån tillräckligt
Samhällsföreningen i Djursdala är engagerade på ett fantastiskt sätt, men deras kö överensstämmer inte i dagsläget med den faktiska kön. Det står i nuläget sju barn i kö till Djursdala förskola, den sista i kön önskar plats i slutet på november. Sex av barnen börjar i förskoleklass.

Det innebär att det kommer vara 23 barn inskrivna på förskolan i november och det är långt ifrån tillräckligt för att ha två avdelningar.

Vi arbetar vidare med att försöka hitta lösningar. Under tiden kan centern fortsätta fundera på vem som inspirerar vem.

Lis Astrid Andersson (S)
Ordförande barn- och utbildningsnämnden

facebook Twitter Email