fbpx

Kallelse till medlemsmöte den 14 december

Den 14 december bjuder vi in till julavslutning på Allaktivitetshuset Fabriken i Vimmerby. Vi bjuder på skinksmörgås och kaffe. Vi kommer besluta om vår vision för kommande mandatperiod som blir vår grund inför att valmanifestet som ska tas fram i januari/februari. Vi kommer även diskutera aktuella politiska frågor i kommunen.

Medlemsmöte
Tid: 14 december 18.00-20.00
Plats: Allaktivitetshuset Fabriken, Bondebygatan 17, Vimmerby.
(OBS! Notera att vi bytt plats)

Passa på att nominera till kommunfullmäktigelistan med. Nomineringar till kommunfullmäktigelistan ska vara inne senast 15 januari.

Nomineringar skickas till kenneth.bjorklund@ljunghall.com eller via post till Socialdemokraterna i Vimmerby, Sevedegatan 4, 598 37 Vimmerby personer som ni nominerar måste vara tillfrågade innan ni skickar in era nomineringar.

I nästa utskick kommer ett kalendarium för samtliga medlemsmöten nästa år.

Med vänliga hälsningar
Daniel Nestor
Ordförande Socialdemokraterna i Vimmerby
Telefon: 073-070 49 76
E-post: daniel.nestor@vimmerby.se
www.socialdemokraternavimmerby.se

facebook Twitter Email